1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nominacja generalska dla Adama Joksa

Nominacja generalska dla Adama Joksa

21/08/2013 13:01  |  Hubert Błaszczyk
Nominacja generalska dla Adama Joksa

Ostrowianin, pułkownik Adam Joks mianowany na stopień generała brygady. Nominację generalską wręczył Prezydent RP Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

 

Nominacje na stopnie generalskie wręczane są na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulacje z okazji awansu generałowi Adamowi Joksowi złożył Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.


- Pana dorobek oraz wkład na rzecz Polskich Sił Zbrojnych oraz polskiego systemu bezpieczeństwa jest nieoceniony. Dowództwo batalionu zmechanizowanego w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, służba w Iraku, sprawowanie funkcji szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3, dowództwo 6. Brygady Powietrznodesantowej to tylko niektóre z Pana osiągnięć. Zadania te wymagają dużego doświadczenia i  umiejętności oraz siły charakteru. Awans na stopień generała brygady to docenienie i wyróżnienie tej niezwykle trudnej i wymagającej wielu poświęceń służby - napisał w liście gratulacyjnym Prezydent Jarosław Urbaniak.

 

 

płk Adam Joks – urodził się 5 lipca 1966 r. W roku 1986 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, które ukończył w 1990 r. Służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 13. pułku zmechanizowanym w Kożuchowie. Następnie był dowódcą plutonu szkolnego w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim. W tym czasie ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Po ukończeniu kursów dowódców plutonu i kompanii w Bundeswehrze w Szkole Wojsk Pancernych w Munster (1993-1994) został dowódcą kompanii szkolnej w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych. W roku 1997 rozpoczął studia dowódczo-sztabowe w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu (1999 r.) wyznaczony został na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2002 r. objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Zarządzie Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2003-2004 ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2004 r. został skierowany do służby w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, jako zastępca szefa Oddziału G-9 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W sierpniu 2004 r. w czasie służby w Iraku został awansowany do stopnia podpułkownika. W 2006 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. Po ukończeniu w roku 2007 Zaawansowanych Studiów Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch–Partenkirchen (Niemcy) został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. 2 grudnia 2007 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W roku 2010 został skierowany na studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. Po powrocie ze studiów ponownie objął obowiązki w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. 10 grudnia 2012 r. płk dypl. Adam Joks objął stanowisko Dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim