1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Dotacja na zabytki

Dotacja na zabytki

29/03/2012 23:45
Dotacja na zabytki
fot. Biuro Prasowe UM

Trzy ostrowskie zabytki otrzymały dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Stosowną uchwałę podjęła Rada Miejska podczas sesji 29 marca 2012 roku.


Dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski na wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej w kościele, dawna przepompownia ścieków - na izolację przeciwwilgociową budynku oraz prywatna kamienica - na remont dachu, wymianę opierzeń blacharskich, wymianę stolarki okiennej i renowację drzwi zewnętrznych kamienicy. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


- Dotacja z budżetu miasta umożliwi wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych. Zapobiegnie to zniszczeniu obiektów zabytkowych stanowiących ważny element naszego dziedzictwa narodowego, a opieka nad zasobami dziedzictwa kulturowego Ostrowa Wielkopolskiego jest zadaniem własnym miasta - wyjaśnia Elżbieta Wolniewicz – Kukuła miejski konserwator zabytków.


Uchwała Rady Miejskiej pozwala na realizację uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy udzielenie dotacji z beneficjentami.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim