1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ciekawe miejsca
  4. Pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie

Pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie

29/01/2011 17:31
Pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie
fot. Michał Moch Pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie

Antonin to miejscowość położona w południowej części Wielkopolski, nieopodal rozwidlenia dróg, z których jedna biegnie do Wrocławia, druga na Śląsk; ok. 10 km na południe od Ostrowa Wielkopolskiego.

W pobliżu stawu i dawnej leśniczówki Szperek, rozciąga się piękny park o powierzchni 13,2 ha. Najliczniej występujące w nim drzewa to dąb szypułkowy (dwa z nich – pomniki przyrody), olsza czarna, grab pospolity, świerk pospolity, sosna wejmutka i dąb czerwony.

Nieopodal pn.-wsch. wjazdu położony jest pałac myśliwski. Wzniesiony w latach 1822-1824 dla namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego księcia Antoniego Henryka Radziwiłła, wg projektu wybitnego niemieckiego architekta Karola Friedricha Schinkla. Jest to trzypiętrowy (czterokondygnacyjny) budynek, wzniesiony na planie krzyża greckiego; główny korpus ośmioboczny, do czterech boków dobudowano trójkondygnacyjne skrzydła, każde na planie kwadratu. Główna konstrukcja pałacu wykonana jest z drewna; ceglane mury zostały obłożone modrzewiowymi belkami, co daje wrażenie budowli całkowicie drewnianej. Wewnątrz wznosi się potężna kolumna dorycka, która jest zarazem kominkiem. Pałac stał się letnio-jesienną, a później stałą siedzibą Radziwiłłów, nazwaną od imienia założyciela – Antoninem. W pd.-wsch. narożniku parku położony jest stawek z malowniczą wysepką, na której stoi symboliczny klasycystyczny nagrobek dzieci Antoniego Radziwiłła, przewieziony z ogrodu przy pałacu Radziwiłłowskim w Berlinie.

Książę Antoni był wielkim miłośnikiem sztuki, rysownikiem, kompozytorem i wiolonczelistą. Rezydencję namiestnika odwiedzały często znakomite osobistości ze świata polityki, kultury i sztuki, sam Radziwiłł, twórca muzyki do „Fausta” Goethego gustował w roli mecenasa sztuk pięknych.
Naprzeciw głównego wejścia pałacu umieszczono współczesny pomnik goszczącego tutaj Fryderyka Chopina, a na parterze jednego ze skrzydeł pałacu usytuowano salę pamiątek po nim. Możemy tam obejrzeć instrumenty z epoki, obrazy a także odlew ręki pianisty. W Antoninie odbywa się jeden z dwóch polskich (obok Dusznik-Zdroju) festiwali chopinowskich: „Chopin w barwach jesieni”. W festiwalu biorą udział najwybitniejsi polscy jak i zagraniczni pianiści. Koncerty, upamiętniające wizyty Fryderyka Chopina w antonińskim majątku księcia Radziwiłła odbywają się w pałacu myśliwskim, natomiast koncert inauguracyjny w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszy koncert (jako Dni Chopinowskie) odbył się w 1982 roku w 155. rocznicę pierwszej wizyty Chopina w pałacu.

Obecnie w pałacu istnieje możliwość skorzystania z noclegu, a na parterze, w Sali Kominkowej mieści się restauracja i kawiarnia.

Zdjęcia pałacyku w Antoninie:

  • Pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie
    7 zdjęć Pałac książąt Radziwiłłów w AntoniniePałac książąt Radziwiłłów w AntoniniePałac książąt Radziwiłłów w AntoniniePałac książąt Radziwiłłów w Antoninie
    +

Jak tam trafić:
{mod_googlemaps_id_2}

Opracowanie: IF Literatura: Stanisław Małyszko, „Majątki wielkopolskie .Powiat Ostrowski” Tom III , Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 1996 r.