1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Umowa na odbiór odpadów podpisana

Umowa na odbiór odpadów podpisana

26/06/2013 20:43
Umowa na odbiór odpadów podpisana
fot. Biuro Prasowe UM

Przetarg na odbiór odpadów z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego został rozstrzygnięty w terminie, a 24 czerwca 2013r. Prezydent Jarosław Urbaniak i Skarbnik Miejski Danuta Czajka podpisali umowę z Konsorcjum MZO KOSZ. Konsorcjum do czerwca 2015r. będzie dobierać odpady, ponieważ umowa została podpisana na 2 lata. Od 1 października rodziny z trojgiem i więcej dzieci będą mogli skorzystać z tańszych stawek w tzw. uchwale degresywnej zaproponowanej przez Prezydenta Jarosława Urbaniaka.


- Podpisanie umowy kończy najważniejsze procedury związane z wprowadzeniem nowej ustawy o odbiorze odpadów. Miasto wywiązało się w terminie ze wszystkich nałożonych nowa ustawą obowiązków. Mamy wyłoniona firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, mamy wyliczone koszty zagospodarowania tych odpadów. Zgłosiłem także autopoprawkę do uchwały opłacie za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych. Rada miejska wybrała metodę opłat od osoby, która jest odczuwalna finansowo dla rodzin wielodzietnych. Od razu odpowiedzią moją było to, że gdy poznamy ostateczne kwoty za wywóz i zagospodarowanie, wówczas zgłoszę autopoprawkę dotyczącą ulg. Taka uchwała została przygotowana i zaproponowano w niej, aby za trzecie dziecko płacić 6 złotych, za czwarte 3 zł, a za każde kolejne po 1 zł. Za dziecko uważamy osobę do 18 roku życia, lub kontynuujące naukę do 25 roku życia – podkreśla Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Po zmianie przepisów od 1 lipca 2013r. władztwo nad odpadami w całym kraju przejmują gminy i to na nie spada obowiązek ich odbioru, zagospodarowania i odzysku. W Ostrowie Wielkopolskim nadal będą przeprowadzane bezpłatne dla mieszkańców zbiórki wielkogabarytów. Powstanie także tzw. PSZOK, czyli punkt przy składowisku na ul. Staroprzygodzkiej, na który mieszkaniec będzie mógł za darmo wywieźć duże odpady. Do tej pory prawo nie pozwalało na takie działanie.


- Zmiana polega na tym, że władztwo nad odpadami przejmują gminy, ale to gminy pobierają opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów. Na konto Urzędu Miejskiego co miesiąc będziemy wpłacać określona dla danej rodziny kwotę. Płatność jest do 10 każdego miesiąca. Można przelewać płatność Internetem, można płacić w trzech punktach obsługi Holdikom – mówi Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO SA.


Liderem konsorcjum jest firma MZO, partnerem jest firma KOSZ. Zmiana polega na tym, że każdy właściciel nieruchomości powinien zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik. Stosunkowo prosta jest sytuacja w przypadku domów jednorodzinnych. Tu prowadzona jest sprzedaż pojemników używanych. Można także nabyć pojemniki nowe, które są droższe.


- Szacujemy, że połowa mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i klientów obu firm nabyła używane pojemniki. Prowadzimy sprzedaż pojemników używanych „120- stek”, tych najbardziej popularnych w cenie 69 złotych brutto, pojemników „240- stek” w cenie 110 zł brutto. Spółka MZO sprzedawała pojemniki w trzech miejscach, tj. w siedzibie spółki przy ul. Wiejskiej 18, w punktach obsługi klienta Holdikom przy ul. Partyzanckiej i Asnyka Z uwagi na duże zainteresowanie godziny sprzedaży zostały wydłużone do godziny 17.00 – mówi Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO SA.


W obu firmach wchodzących w skład konsorcjum pracuje łącznie blisko 160 osób i ten stan na razie wystarczy do obsługi terenu. Nie ma mowy o zwolnieniach – a takie informacje pojawiały się przed rozstrzygnięciem przetargu.


Jak podkreślali przedstawiciele konsorcjum cena worków z uwagi na bardzo duże zainteresowanie na rynku drastycznie rośnie. Jeżeli do niedawna można było zakupić worki w cenie 0,35 groszy za sztukę, w tej chwil i jest problem, aby nabyć te worki w cenie dwa razy wyższej. Pojemników już praktycznie w Polsce nie można kupić, a dostawy z Niemiec, gdzie te pojemniki można nabyć są opóźnione o ponad miesiąc.


- Mieszkańcy z domków jednorodzinnych zostaną wyposażeni w żółte i zielone worki do selektywnej zbiórki odpadów. Pakiet startowy będzie roznoszony na początku lipca. W zabudowie wielolokalowej i wspólnotach konsorcjum postawi także pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W pojemniki na odpady zmieszane i właściciele domków jednorodzinnych i spółdzielnie czy wspólnoty muszą się zaopatrzyć we własnym zakresie – podkreśla Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta.


W zabudowie wielolokalowej administratorzy preferują dzierżawę pojemników. 1 lipca 2013r. konsorcjum rozpoczyna rozniesienie harmonogramu dla wszystkich mieszkańców. Otrzymają także tzw. pakiet startowy i ulotki informacyjne. Harmonogram będzie także dostępny na stronie internetowej spółki.


Spółka komunalna ZOiGO MZO SA stratuje w przetargach na terenie tych gmin, które do tej pory obsługiwała.


- Każda gmina jest odrębnym tematem. W gminie Przygodzice przetarg podobnie jak w Ostrowie wygrało konsorcjum MZO KOSZ, w Gminie Raszków MZO wystartowało w konsorcjum trzech firm i liderem konsorcjum jest firma EKO KAR. W Grabowie nad Prosną MZO wystartowało wspólnie z EKO Region Bełchatów, taka sama sytuacja ma miejsce w Sieroszewicach. Firma Kosz wystartowała w konsorcjum z EKO Region Bełchatów w gminie Mikstat. W Gminie Sośnie – MZO zawiązało konsorcjum z miejscową firmą. W Odolanowie przez najbliższe pół roku odpady będzie odbierać także ZOiGO MZO SA – wymieniał gminy prezes ZOiGO MZO SA Andrzej Strykowski.


Właściciele posesji pojemniki mogą zakupić lub wydzierżawić od ZOiGO "MOZ" S.A:

- pojemniki używane przez klientów - zakup
GMT - 120 cena 56,10 zł/ sztuka +23 % VAT (69,00 zł brutto)
GMT- 240 cena 89,43 zł /sztuka + 23% VAT (110,00 brutto)
- nowe - zakup
GMT - 120 cena 86,18 zł / sztuka +23% VAT (106,00 zł brutto)
GMT - 240 cena 134,15 zł/ sztuka +23 % VAT (165,00 zł brutto)
- dzierżawa
GMT - 120 cena 2,00 zł/m-c brutto
GMT - 240 cena 3,00 zł/ m-c brutto

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim