1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Ewakuacja z budynku Forum Synagoga

Ewakuacja z budynku Forum Synagoga

29/03/2012 23:52
Ewakuacja z budynku Forum Synagoga
fot. Biuro Prasowe UM Forum Synagoga

- W akcję zaangażowane były służby miejskie i powiatowe – powiedział Andrzej Baraniak Sekretarz Miasta podczas ćwiczeń ewakuacyjnych z budynku Forum Synagoga. Akcja odbyła się w czwartek 29 marca 2012 roku.


Ćwiczenia ewakuacyjne miały na celu koordynację i współdziałanie działań służby miejskich i powiatowych. W akcję zaangażowane były, m.in. Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, a także Miejski Zakład Komunikacji. Koordynatorem akcji ze strony miasta był Andrzej Baraniak Sekretarz Miasta. Centrum dowodzenia był Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, z Piotrem Olszakiem naczelnikiem wydziału na czele.


- Do akcji przygotowany był scenariusz działań. Założenie było takie, że w podczas koncertu wybuchł pożar. Pracownicy obsługi Forum Synagoga ogłosili natychmiastową ewakuację z obiektu i zawiadomili odpowiednie służby. Akcja przebiegła sprawnie - choć nie ukrywam - że była ona trudna do przeprowadzenia. W działania zaangażowanych było wiele służb, które musiały działać dynamicznie i szybko – powiedział Andrzej Baraniak Sekretarz Miasta.


- Celem akcji było m.in. to, aby wypracować taki system działania, gdzie informacja o poszkodowanych spłynie do jednego miejsca, bo nie może być tak, że część informacji jest na Policji, a część z Straży Pożarnej. W ten sposób osoby, które chcą zasięgnąć informacji o swoich bliskich, mogą ją uzyskać w jednym centrum – wyjaśnił Sławomir Portasiak ze Straży Pożarnej.


Na potrzeby akcji, oprócz budynku Forum Synagoga, udostępniono Ostrowskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski.


- W OCK uruchomiono punk ewidencyjno – informacyjny. Budynek był także miejscem, do którego ewakuowano poszkodowanych. Na miejscu zapewniono pomoc psychologiczną oraz opiekę medyczną. Z kolei, w Urzędzie Miejskim stworzono punkt informacyjny o poszkodowanych. Na potrzeby akcji uruchomiono numery alarmowe, tutaj za pośrednictwem mediów podawaliśmy je tak by osoby zainteresowane wiedziały dokąd należy się udać – powiedziała Sylwia Nowicka, kierownik Biura Prasowego i Relacji Społecznych.


W akcji udział brali m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta Marlena Maląg i Stanisław Krakowski, radny Przemysław Krysztofiak, starosta ostrowski Paweł Rajski, wicestarosta Tomasz Ławniczak.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Ewakuacja z budynku Forum Synagoga
    2 zdjęć Ewakuacja z budynku Forum Synagoga
    +