1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nowe nazwy ulic

Nowe nazwy ulic

26/04/2013 21:49  |  Patryk Pankowiak
Nowe nazwy ulic

Czesława Niemena, Tęczowa, Sowia i Poziomkowa - to nazwy nowopowstałych ulic w Ostrowie Wielkopolskim. Stosowną uchwałę podjęli radni podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 kwietnia 2013 roku.


Projekty opiniowała: Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych i  Rady Osiedli.


- Z prośbą do Rady Miejskiej o  nadanie nazw nowopowstałym ulicom zwrócili się mieszkańcy nieruchomości zamieszkujących te ulice - mówi Zygmunt Malik, radny miejski, przewodniczący Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych.


Prośbę - o nazwanie ulicy Tęczową - wystosowali mieszkańcy rejonu ulicy Jasnej.

- Właściciele rejonu pomiędzy ulicami Klasztorną i Wiśniową zwrócili się z wnioskiem, by ich ulicę nazwać Sowią, natomiast mieszkańcy rejonu ul. Wiśniowej wnioskowali o nadanie nazwy - Poziomkowa - dodaje Z. Malik.


Ulica Czesława Niemena położona jest w  rejonie ulicy Agnieszki Osieckiej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim