1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. 663 szóstoklasistów pisze sprawdzian

663 szóstoklasistów pisze sprawdzian

05/04/2013 10:51
663 szóstoklasistów pisze sprawdzian

663 ostrowskich szóstoklasistów pisze pierwszy w życiu ważny egzamin – sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian ten jest zwieńczeniem nauki w szkole podstawowej. Dwie uczennice – Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 11 będące laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego, są zwolnione z obowiązku pisania sprawdzianu.


Sprawdzian szóstoklasisty charakteryzuje się tym, że jest sprawdzianem powszechnym – zdają go wszyscy uczniowie z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, obowiązkowym jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę. Jest sprawdzianem ponadprzedmiotowym - bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych.


Sprawdzian szóstoklasisty to egzamin zęwnętrzny - uczniowie piszą w swoich szkołach, jednak zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian bada umiejętności ucznia w zakresie pięciu standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.


Sprawdzian trwa 60 minut, maksymalnie uczeń możne osiągnąć z niego 40 punktów.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • 663 szóstoklasistów pisze sprawdzian
    3 zdjęć 663 szóstoklasistów pisze sprawdzian663 szóstoklasistów pisze sprawdzian
    +