1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Na sygnale
  4. Wyłudzili 761.000 zł z banku na fałszywe dokumenty

Wyłudzili 761.000 zł z banku na fałszywe dokumenty

29/03/2013 13:14
Wyłudzili 761.000 zł z banku na fałszywe dokumenty

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą prowadzą postępowanie wobec dwojga mieszkańców naszego miasta, którzy wspólnie w jednym z banków zaciągnęli kredyt na 761.000 złotych przedkładając fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach pożyczkobiorcy. 50-letniemu mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia, tę samą karę może ponieść kobieta, która wspólnie z mężczyzną zawierała umowę kredytową.


W marcu bieżącego roku Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali 50-letniego mężczyznę, który w jednej z placówek bankowych zawarł umowę na kredyt mieszkaniowy. Wraz z nim zatrzymano 43-letnią kobietę, która uczestniczyła w zawieraniu umowy.


Jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia umowy było zaświadczenie o pracy i osiąganych dochodach wnioskodawcy. Mężczyzna przedłożył takie zaświadczenie, z którego wynikało, że jest zatrudniony w jednym z zakładów pracy i zawierało ono informację o osiąganych przez niego dochodach. Na podstawie tego zaświadczenia para zawarła umowę o kredyt mieszkaniowy w wysokości 761.000 złotych. Okazało się jednak, że zaświadczenie jest fałszywe.


Obu podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, [...] przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".


Ponadto podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" oraz przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


W ramach podejmowanych czynności policjanci zabezpieczyli od podejrzanych mienie w postaci nieruchomości oraz samochodu osobowego. Prokurator na wniosek policji zastosował wobec obu osób środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim