1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Stop graffiti - apel do mieszkańców

Stop graffiti - apel do mieszkańców

13/03/2013 10:54
Stop graffiti - apel do mieszkańców

Straż Miejska apeluje do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego o współpracę w działaniu na rzecz poprawy czystości i estetyki miasta, a także w walce z nielegalnym graffiti.


Trudno traktować graffiti, które występuje na elewacjach budynków oraz urządzeniach użyteczności publicznej, jako formę sztuki – w odróżnieniu od murali. Murale są to malowidła ścienne, wielkoformatowe prace artystyczne wykonane na dużych płaszczyznach, zazwyczaj na zewnętrznych ścianach budynków. W przypadkach graffiti wykonywanego przez młodzież nieposiadającego żadnych wartości artystycznych, często wulgarnych i nieestetycznych, właściciele zdewastowanych powierzchni ponoszą spore koszty związane z ich usunięciem. Pojawiające się graffiti może prowadzić do spadku wartości nieruchomości, a także do eskalacji czynów niezgodnych z prawem na zniszczonym obszarze i obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.


Z punktu prawnego umieszczenie napisu, ogłoszenia, reklamy w miejscu do tego nieprzeznaczonym stanowi wykroczenie opisane w art. 63a kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.


Graffiti najczęściej powstaje w godzinach wieczornych i nocnych, dlatego prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na niepożądane zachowania młodych osób, którzy mogą być potencjalnymi sprawcami popełniania wykroczeń czy przestępstw w tym obszarze. Jeśli ktoś zauważy osobę, która niszczy elewację budynku lub urządzenia użyteczności publicznej w sposób opisany w § 1, prosimy o kontakt telefoniczny pod nw. numerami:
- (62) 738 89 40 – dyżurny Straży Miejskiej,
- 997 – dyżurny Komendy Powiatowej Policja.

 

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Stop graffiti - apel do mieszkańców
    4 zdjęć Stop graffiti - apel do mieszkańcówStop graffiti - apel do mieszkańcówStop graffiti - apel do mieszkańców
    +