1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Straż Miejska kontroluje wagi

Straż Miejska kontroluje wagi

23/03/2012 12:15
Straż Miejska kontroluje wagi
Kontrola wag

Obwodowy Urząd Miar z siedzibą w Kaliszu zwrócił się do Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim z propozycją nawiązania współpracy, w związku z licznymi sygnałami o stosowaniu w wielu punktach handlowych przyrządów pomiarowych nie posiadających legalizacji. Chodzi tu przede wszystkim o wagi.


Podjęto wspólne działania, które polegały na przeprowadzeniu kontroli legalności tych urządzeń przez pracowników Urzędu Miar i strażników miejskich. Kontrolą w dniu 19 marca objęte zostały rejon Targowiska Miejskiego oraz zieleniaki przy ul. Paderewskiego Im. Konopnickiej. Że problem ten istnieje potwierdza fakt, że kontrolujący nałożyli na sprzedawców 13 mandatów karnych oraz udzielili 2 pouczeń.


To nie koniec, działania takie będą bowiem kontynuowane przez strażników. Obwodowy Urząd Miar przeprowadził dla funkcjonariuszy szkolenie z zakresu przepisów dotyczących stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, by mogli oni skutecznie działać także samodzielnie.

Według przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym.


Nielegalne urządzenia mogą zostać przez nieuczciwych sprzedawców zmodyfikowane tak, aby pokazywały fałszywą wagę produktu - na korzyść sprzedającego oczywiście. Tracą na tym wówczas klienci.


Niewłaściwe stosowanie wag i odważników lub stosowanie tych przyrządów niezgodnie z przepisami albo przechowywanie ich w stanie gotowości do użycia bez ważnego dowodu legalizacji jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 26 ustawy Prawo o miarach). Grzywna może wynieść nawet 500 złotych.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim