1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Straż Miejska podsumowała 2012 rok

Straż Miejska podsumowała 2012 rok

01/03/2013 11:07
Straż Miejska podsumowała 2012 rok
fot. archiwum

Ponad 3 tysiące kontroli porządkowych na terenie miasta przeprowadziła Straż Miejska w 2012 roku. To tylko niektóre z działań, jakie podjęli w ubiegłym roku strażnicy miejscy. Sprawozdanie z działalności służby za 2012 rok przedstawił komendant Grzegorz Szyszka podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się 26 lutego 2013 roku.


Straż Miejska pracuje w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 23.00. By zwiększyć bezpieczeństwo na terenie miasta, w soboty i niedziele od maja do września 2012 roku miasto nadzorowały dodatkowe patrole prewencyjne.


- Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2012 roku naszą pracę koncentrowaliśmy na wynikających z ustawy zadaniach tj. na ochronie porządku i spokoju publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa w komunikacji oraz ochronie urządzeń użyteczności publicznej - powiedział komendant Grzegorz Szyszka.


W roku 2012 Strażnicy Miejscy wystosowali 1880 pouczeń i ostrzeżeń, natomiast mandaty karne wręczyli 958 osobom.


- Dodatkowo strażnicy przeprowadzili 1541 interwencji związanych z ładem i porządkiem publicznym na terenie miasta. Skontrolowali 202 nieruchomości pod względem wyposażenia w pojemniki na odpady oraz sprawdzili rachunki na wywóz odpadów płynnych. Dokonano także kontroli 174 posesji zobowiązanych do przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta - dodał G. Szyszka.


Straż Miejska przeprowadziła także kontrole porządkowe na terenie miasta.


- Sprawdzano stan porządku m.in. chodników, miejsc przeznaczonych do rekreacji, przystanków autobusowych, działek miejskich, skontrolowano także stan zieleni przydrożnej - wyjaśnił G. Szyszka.


Straż Miejska regularnie współpracuje z innymi służbami i instytucjami z terenu miasta tj. z Policją, Urzędem Miejskim, Radami Osiedli, Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej.


- Współpraca z pozostałymi służbami dotyczy m.in. obsługi uroczystości państwowych i kościelnych. Strażnicy zabezpieczają także imprezy miejskie takie jak - festyn Majostaszki, festyn lotniczy w Michałkowie czy też Jarmark Bożonarodzeniowy - wyjaśnił G. Szyszka.


Na przełomie 2011 i 2012 roku Straż Miejska współpracowała przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową systemu monitoringu miejskiego. Prace instalacyjne zakończyły się w kwietniu 2012 roku. Z wnioskiem do Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego o zaplanowanie w budżecie środków na realizację zadania wystąpiła Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.


- Obecnie na terenie miasta działa 10 kamer monitorujących i 2 stanowiska nadzoru. Kamery zamontowane są m.in. na Placu Bankowym i skrzyżowaniu ulic Kaliska - Limanowskiego - Piłsudskiego - dodaje G. Szyszka. Straż Miejska w roku 2012 przeprowadziła akcje w ramach projektu "Bezpieczny Ostrów".


Wśród realizowanych programów można wymienić: znakowanie rowerów, "Uwaga Kieszonkowcy" oraz "Odblaskowe Pierwszaki".


Sprawozdanie przedstawiono podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Radni Miejscy zwrócili uwagę, aby Straż Miejska bardziej dyscyplinowała mieszkańców w kwestii sprzątania po swoich psach.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Ocena artykułu:
4,0  (głosów: 6)