1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Policzyli osoby bezdomne

Policzyli osoby bezdomne

18/02/2013 15:35
Policzyli osoby bezdomne

57 osób bezdomnych, w tym 38 z Ostrowa Wielkopolskiego - to wynik ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych przeprowadzonej na terenie miasta. Najwięcej z nich to mężczyźni przebywający w Noclegowni i Schronisku dla mężczyzn im. św. Brata Alberta. Badanie odbyło się w nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku.


Liczenie zostało przeprowadzone wśród osób bezdomnych przebywających m.in. w: noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach dla osób bezdomnych, mieszkaniach chronionych, szpitalach, zakładach karnych, pustostanach, domkach i altanach działkowych. To tam trafili ankieterzy, którzy liczyli osoby bezdomne oraz przeprowadzili z nimi wywiad. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące m.in. płci i wieku osoby bezdomnej oraz przyczyny bezdomności.


- W ramach wspólnych działań przeprowadzono ankiety z 57 osobami bezdomnymi. Wśród nich 38 osób to osoby, które jako ostatnie miejsce zamieszkania wskazały Ostrów Wielkopolski. Najwięcej bezdomnych, bo aż 45 osób, to mężczyźni przebywający w Noclegowni i Schronisku dla mężczyzn im. św. Brata Alberta. 7 osób przebywało w Areszcie Śledczym, natomiast 5 na ogródkach działkowych - mówi Jolanta Łykowska, kierownik Biura ds. Zdrowia i Rodziny UM.


W akcję zaangażowane były takie służby jak: Policja, Straż Miejska, MOPS, Szpital, Noclegownia i Schronisko dla mężczyzn im. św. Brata Alberta, Caritas, Służba Ochrony Kolei.


Akcję koordynował Wojewoda Wielkopolski. Przedsięwzięcie zostało zarządzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Badanie w Ostrowie Wielkopolskim zostało przeprowadzone po raz pierwszy.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim