1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska o NGO

Aglomeracja Kalisko - Ostrowska o NGO

01/02/2013 14:11
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska o NGO

Wyniki prac Zespołu Ekspertów ds. Organizacji Pozarządowych w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zostały zaprezentowane podczas seminarium, które odbyło się 29 stycznia 2013 roku w kaliskim ratuszu. Ostrów Wielkopolski reprezentowały Marlena Maląg Zastępca Prezydenta oraz Lidia Sobócka Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.


Podczas spotkania przedstawiono wyniki raportu pn. „Wspieranie zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przez Organizacje Pozarządowe”. Raport powstał na podstawie analizy dziesięciu opinii eksperckich.


Seminarium było okazją do zaprezentowania różnych aspektów działalności organizacji pozarządowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiła, jak zadanie to realizowane jest w Ostrowie Wielkopolskim.


Projekt, w ramach którego odbyło się seminarium, zakłada m.in. utworzenie sieci współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zbudowanie partnerstwa z uczestnictwem co najmniej dwudziestu instytucji oraz organizacji działających na terenie aglomeracji i mających znaczący wpływ na zmiany gospodarcze.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele miast i gmin z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim