1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Bezpłatne szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorców

Bezpłatne szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorców

29/01/2013 12:46
Bezpłatne szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorców

Prawidłowa ocena sytuacji finansowej firmy i planowanie inwestycji to umiejętności, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca. To one pomagają zarządzać biznesem i projektować jego rozwój zgodnie z wymogami i możliwościami przedsiębiorstwa. Aby poprawnie interpretować dane finansowe i na ich podstawie planować przyszłość firmy należy jednak posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i rachunkowości. Już wkrótce wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli zdobyć ją całkowicie za darmo.


Poznańska firma ECDF, która oferuje usługę Asysty Kredytowej organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw zarządzania finansami w mikro- i małych przedsiębiorstwach, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Czego dowiedzą się uczestnicy? – Szkolenia pomogą uczestnikom sprawniej zarządzać budżetem firmy, nadzorować i oceniać ich kondycję finansową i planować inwestycje. To bardzo cenna wiedza dla osób prowadzących mikro i małe biznesy ponieważ rzadko mogą sobie pozwolić na zlecanie ekspertom oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – tłumaczy Milena Jankowska z firmy ECDF – Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów w małych grupach. Ponadto część z nich będzie mieć charakter gry strategicznej, w której uczestnicy zakładają własne przedsiębiorstwo i podejmują decyzje finansowe na każdym etapie jego funkcjonowania. Uczenie przez doświadczenie wzmaga kreatywność, dzięki czemu łatwiej będzie o aktywny udział uczestników i skuteczniejsze przyswajanie przez nich wiedzypodkreśla Milena Jankowska.


Niezbędna wiedza dla przedsiębiorców


Szkolenia będą przeprowadzane w Hotelu MAT'S w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 115 w dwudniowych cyklach. Rozpoczną się od zaprezentowania podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak inflacja, kurs walutowy czy system płatniczy oraz głównych elementów sprawozdania finansowego. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się również jak przygotować dobry biznes plan i kontrolować jego wdrażanie, poznają metody kalkulacji kosztów i ustalania cen, a także opanują umiejętność interpretacji danych zawartych w takich dokumentach jak bilans, rachunek zysków i strat czy rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto prowadzący przedstawią popularne wskaźniki, na podstawie których można dokonać analizy finansowej firmy, a także podpowiedzą jak obniżyć zobowiązania podatkowe. Na szkoleniach uczestnicy dowiedzą się również skąd pozyskać środki na sfinansowanie ich inwestycji oraz jak nadzorować spłatę zaciągniętych zobowiązań i realizację przedsięwzięć.


Nie tylko szkolenia


Zajęcia z zakresu finansowania firm to część projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”, który realizowany jest przez ECDF w ramach poddziałania 2.2.1 POKL w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” i stanowi uzupełnienie oferty Krajowego Systemu Usług (KSU). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co ważne drugim elementem tego projektu są darmowe usługi doradcze. Przedsiębiorca, który zgłosi się do ECDF uzyska pomoc na wszystkich etapach pozyskiwania kredytu czy leasingu, od przeanalizowania potrzeb firmy i jej możliwości finansowych, przez przedstawienie najkorzystniejszej dla niej oferty, po podpisanie umowy i asystowanie w spłacie zobowiązania. Pilotaż prowadzony będzie do 31 marca 2013 r, a świadczone usługi doradcze i szkoleniowe są dla przedsiębiorców bezpłatne i stanowią pomoc de minimis dla uczestników projektu.


Terminy szkoleń:


1. 14-15.2
2. 28.02-01.3
3. 14-15.3


Kontakt dla uczestników


Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w szkoleniu należy skontaktować się z firmą ECDF:
Telefonicznie: 61 835 00 98 lub 509 587 251
Drogą internetową: asysta@ecdf.pl lub l.kozuch@ecdf.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki