1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Kiedy skończą się prace na Odolanowskim?

Kiedy skończą się prace na Odolanowskim?

23/01/2013 11:12
Kiedy skończą się prace na Odolanowskim?

- Wiadukt odolanowski na remont czekał blisko 60 lat. Warto więc teraz spokojnie poczekać na zakończenie prac trzy miesiące dłużej, by wszystko było dobrze zrobione – podkreślała Małgorzata Wyrybkowska - Walkowiak, naczelnik Wydziału Mostów Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Prace miały zakończyć się do 15 stycznia 2013 roku, ale wykonawca - firma Pol-Dróg Piła złożyła do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wniosek o przesunięcie daty ukończenia robót na 30 marca.


- Zaprosiliśmy Państwa na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, by przedstawić Państwu sytuację komunikacyjną Ostrowa Wielkopolskiego. Jesteśmy zaniepokojeni kolejnymi terminami zakończenia prac, jakie pojawiają się w mediach, dochodzą do nas – radnych – głosy mieszkańców, że prace na wiadukcie bardzo się ślimaczą. O ile do tej pory mieszkańcy cierpliwie znosili zatory i korki, to powoli ta cierpliwość się kończy. Wydłużanie prac w połączeniu z opiniami, że na wiadukcie nie widać postępu prac przyczynia się do ogólnej frustracji kierowcówmówił Lech Topolan, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. – Dodatkowo wyliczyliśmy, że przejazd przez tory zamykany jest kilka razy w ciągu dnia na około 8-9 minut, co także powoduje dodatkowe korki.


Przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński potwierdził, że wykonawca modernizacji złożył wniosek o wydłużenie prac na Wiadukcie Odolanowskim do 30 marca 2013 roku i aneks do umowy został zaakceptowany przez zarządcę drogi i zleceniodawcę prac.


- Miałem nadzieję, że Pani Dyrektor z WZDW wystąpi na naszej komisji raczej w roli prokuratora, a nie adwokata wykonawcy prac. Ślimaczący się postęp prac niepokoi nas jako samorządowców, irytuje także mieszkańców. Mimo przygotowanych objazdów ulica Kościuszki i most na ul. Parkowej muszą przyjąć potok pojazdów z czterech zbiegających się w tym miejscu ulic. Informuję Państwa, że My jako samorząd powinniśmy przystępować do ogłaszania kolejnych zadań drogowych, tak by wiosną móc rozpocząć prace budowlane i przedłużający się remont wiaduktu odolanowskiego także nam wiąże ręce w tym zakresie i bardzo ogranicza pole manewru. Im później rozpoczniemy prace przygotowawcze, to z kolei my nie zdążymy z robotami przed zimą mówił na komisji Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Przedstawiciele samorządu miejskiego i przewodniczący Rad Osiedli pytali wykonawców i zarządcę drogi o postęp prac, dodatkowe nieprzewidziane prace i możliwość ponownego uruchomienia kładki dla pieszych.


- Ponieważ wiadukt odolanowski nie był remontowany od ponad 70 lat. Stan konstrukcji mogliśmy ocenić dopiero po rozpoczęciu prac i podniesieniu obiektu. Projekt modernizacji zakładał wymianę pięciu węzłów, okazało się, że musieliśmy wymienić prawie wszystkie węzły konstrukcyjne czyli osiemnaście. A równocześnie – ze względu na charakterystyczną konstrukcje tego obiektu – mogliśmy wymieniać tylko dwa węzły. To także znacznie wydłużyło prace. Wiadukt odolanowski ma konstrukcję zabytkową, ale nietypową, ponieważ jest nitowany. Mogliśmy nity wymienić na bardziej nowoczesne śruby sprężające, ale obiekt ten straciłby swój dotychczasowy charakter. Na dodatek tylko jedna firma w Polsce wykonuje się tego typu nity, a do wymiany mieliśmy aż 12 tysięcy nitówmówił Paweł Katarzyński zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ds. Budowy.


- Ja o modernizację tego obiektu walczyłam od 14 lat, ponieważ już wtedy ten obiekt nadawał się do solidnego remontu. W chwili gdy WZDW pozyskał zewnętrzne finansowanie na tę modernizację - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - przystąpiliśmy do ogłaszania przetargu i przygotowania prac i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń mówi Małgorzata Wyrybkowska - Walkowiak, naczelnik Wydziału Mostów Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. - Ekspertyza wykonana jeszcze w latach 90. poprzedniego wieku wskazywała na to, że stan techniczny obiektu jest tragiczny. Wówczas nie udało się jednak znaleźć pieniędzy na przeprowadzenie jakichkolwiek prac.


- Mnie najbardziej uderzyło to, że pod koniec listopada firma pracuje zgodnie z harmonogramem, a kilka dni później okazuje się inaczej. To jest jedyny zarzut do Wojewódzkiego Zarządu Dróg - że opuszczenie mostu następuje terminowo w czasie, niedługo później okazuje się, że trzeba wydłużyć termin z 15 stycznia na 30 marca –
dodał prezydent Jarosław Urbaniak.


- Jeśli mowa o harmonogramie zamknięć to nie było większych przekłamań, ponieważ punktem strategicznym był termin opuszczenia konstrukcji wiaduktu. Jeśli chodzi o zaangażowanie ludzi - nie wszystkie prace, które odbywają się na moście można zobaczyć na powierzchni obiektu. Bo są roboty również przy obiekcie, pod obiektem, nie tylko tam gdzie przechodnie mają możliwość to zobaczyć. Też mnóstwo ludzi pracowało w samym szkielecie konstrukcji, ich nie było po prostu widać - oni nitowali, wymieniali elementy stalowe. Średnio pracuje 15 - 20 osób, były też okresy gdy było ich 40, ale ciężko to sprecyzować – dodaje kierownik prac Maciej Kaźmierski z firmy Pol-Dróg.


Prezydent Jarosław Urbaniak apelował do wykonawców o przywrócenie kładki dla pieszych.


- Prawo jest takie, a nie inne. To plac budowy, za który jestem odpowiedzialny za wszelkie wypadki, które się wydarzą. Wybudowanie kładki, przeprowadzenie ludzi jest ryzykowne. Nie daj boże komuś coś się stanie. Przed i za obiektem jest także plac budowy, jeśli kogoś wpuszczam na plac budowy to jestem za niego odpowiedzialny, jestem gospodarzem placu. Samą kładkę trzeba przeprowadzić przez obiekt. Ja bym bardzo chciał, żeby kładka była, biorąc pod uwagę utrudnienia w ruchu chcieliśmy jak najdłużej ją zatrzymać. Ale na dziś jest to niemożliwe - dodaje Maciej Kaźmierski z firmy Pol-Dróg.


- Ja też w tym zadaniu uczestniczę nie do końca formalnie tzn. nie zabierałem głosu jako radny, nie interpelowałem, natomiast wielokrotnie rozmawiałem z dyrektorem Kmiecikiem, przesyłałem mu maile, problem rozbija się o jedną rzecz, że prace - w odbiorze społecznym - nie postępują dodał radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski.


W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej uczestniczyli także przewodniczący Rad Osiedli – Roman Malujda przewodniczący rady Osiedla nr 9 „Nowe Parcele”, Zdzisława Porzucek – przewodnicząca rady Osiedla nr 8 „Odolanowskie” i Alojzy Motylewski przewodniczący Rady Osiedla nr 10 „Parcele Zacharzewskie”.


Remont wiaduktu współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


- Przedłużający się remont to także spory kłopot dla przedsiębiorców i firm zlokalizowanych przy ulicy Odolanowskiej i w rejonie tego odcinka. One najbardziej odczuwają te trudności w dojeździe do firm i tym samym spadek obrotów - podkreślała Zdzisława Porzucek, przewodnicząca Rady Osiedla nr 8 „Odolanowskie”.


W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Jarosław Urbaniak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ds. Budowy Paweł Katarzyński, Małgorzata Wyrybkowska - Walkowiak naczelnik Wydziału Mostów Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich WZDW w Poznaniu, Dariusz Bałoniak dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiciele wykonawcy, przewodniczący Rad Osiedli.


Łączna wartość 10 798 139,42 zł, w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 7 992 669,85 zł udział własny WZDW w kwocie 2 805 469,57 zł. Wykonawca robót budowlanych: POL-DRÓG Piła.


Zapoznanie się z informacją dot. przedłużającego się terminu zakończenia remontu wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, zwanego potocznie wiaduktem odolanowskim – to punkt Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbywała się 10 stycznia 2013r.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Kiedy skończą się prace na Odolanowskim?
    1 zdjęć
    +