1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Baza firm
  3. Usługi i handel
  4. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

ul. Wiejska 23
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. ****** Pokaż
mzo@mz******* Pokaż
mzo.com.pl

Opis działalności:

Nadrzędnym celem ZOiGO „MZO” S.A. jest dążenie do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie – spełniającym oczekiwania klientów oraz przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Aby temu sprostać wdrożyliśmy i będziemy doskonalić System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Systemem objęte są wszystkie etapy realizacji usługi począwszy od ustalenia potrzeb i oczekiwań klientów poprzez wykonanie usługi zgodnie z ustalonymi wymaganiami i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom i degradacji środowiska.

Politykę Jakości i Środowiskową realizujemy poprzez: Doskonalenie zasad komunikacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością oraz proponowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań w zakresie sposobu wykonywania i rozliczania usług. Doskonalenie procesów realizacyjnych w celu zgodnego z wymaganiami i terminowego wykonania usługi. Doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości wykonywanych usług oraz w zakresie wpływu wykonywanej przez nich pracy na środowisko.


Przestrzeganie wymagań prawnych i innych zasad dotyczących ochrony środowiska. Rozwój potencjału wykonawczego oraz wdrażanie proekologicznych i skutecznych metod realizacji usług, w szczególności w zakresie: modernizacji i odnowy taboru oraz pozostałego wyposażenia, wdrażania technologii mających na celu zmniejszanie ilości odpadów deponowanych, eksploatacji składowiska odpadów w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska.

Prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie nośnikami energetycznymi, wodą i surowcami. Doskonalenie zabezpieczeń zapobiegających awariom stwarzającym zagrożenie dla środowiska. Będziemy podejmować działania mające na celu tworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy pracownikami oraz działania w zakresie tworzenia pozytywnych relacji z naszymi klientami, dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi, przy zachowaniu pełnej wymagalności we wzajemnych zobowiązaniach.

Będziemy dążyć do tworzenia wizerunku naszej firmy, jako przyjaznej dla środowiska oraz prowadzić działania mające na celu wzrost świadomości proekologicznej społeczeństwa lokalnego.Data dodania: 30/09/2011 07:48
 
Edytuj | Usuń | Zgłoś błąd
Ocena:
4,0  (głosów: 6)