1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Baza firm
  3. Urzędy
  4. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 6****** Pokaż
um@ost******* Pokaż
ostrow-wielkopolski....

Oferta:

urząd, miejski, prezydent, starostwo


Opis działalności:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta:
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.00,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta:
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.00
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114
W Biurze Obsługi Interesanta przyjmowane są wszelkie dokumenty i pisma
do wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego.

1. Udzielanie informacji dotyczącej funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
2. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji oraz rejestracja w systemie SKOK (wydawanie potwierdzeń jej przyjęcia).
3. Wydawanie nowych dowodów osobistych.
4. Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.
5. Przyjmowanie zgłoszenia o odnalezieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6. Wydawanie druków meldunkowych.
7. Meldowanie obcokrajowców na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
8. Meldowanie obywateli polskich na pobyt czasowy do 3 miesięcy
9. Wydawanie zaświadczeń o stałym i czasowym miejscu zameldowania.
10. Wydawanie zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego.
11. Przyjmowanie wniosków o postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.
12. Wydawanie wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy i potwierdzanie w nich danych osobowych.
13. Udzielanie uprawnionym osobom (rodzicom/opiekunom prawnym) informacji o numerze PESEL dziecka.
14. Udzielanie wszelkiej informacji dotyczącej podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne), podatku rolnego, podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne)podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne i prawne).
15. Przyjmowanie i odbiór wniosków o wydanie zaświadczenia.
• dochodach z gospodarstwa,
• nie zaleganiu lub stwierdzających stan zaległości,
• o posiadaniu i wielkości gospodarstwa,
• o posiadaniu nieruchomości.
16. Przyjmowanie wniosków o zwrot nadpłaty podatków.
17. Naliczanie odsetek od zaległości z tytułu podatków.
18. Przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej.
19. Podatek od psów( opłata 01.01.2008r.)-przyjmowanie oświadczeń o nabyciu lub zbyciu psa.
20. Przyjmowanie sprawozdań budżetowych.
21. Przyjmowanie korekt w/w sprawozdań.
22. Potwierdzenie na kopii daty przyjęcia sprawozdania.
23. Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych pism w sprawie zmian w budżecie.
24. Przyjmowanie pism, dokumentów od Rad Osiedli.
25. Udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatków deklaracji podatkowych.
26. Przyjmowanie i wydawanie wniosków dotyczących ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
27. Przyjmowanie i wydawanie wniosków dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.
28. Przyjmowanie korespondencji związanej z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych w prawo własności.
 Data dodania: 18/02/2011 23:31
Data aktualizacji: 12/06/2013 22:43 
Edytuj | Usuń | Zgłoś błąd
Ocena:
4,0  (głosów: 6)