1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Baza firm
  3. Medycyna i zdrowie
  4. Zdrowie i profilaktyka
  5. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Ped

Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne

Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Ped

ul. Kaliska 35a
63-400 Ostrów Wielkopolski

796-36****** Pokaż
poradn***@**** Pokaż
promykpsycholog.pl

Oferta:

DIAGNOZA, TERAPIA, OPNIE,POMOC PSYCHOLOGICZNA,POMOC LOGOPEDYCZNA, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, PSYCHOLOG, PSYCHOTESTY


Opis działalności:

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „PROMYK” w Ostrowie Wielkopolskim
Tel. 796-360-359

PORADNIA JEST PLACÓWKĄ NIEPUBLICZNĄ NA PRAWACH PORADNI PUBLICZNEJ.
Oznacza to, że możemy tak samo jak poradnia publiczna wystawiać opinie i inne zaświadczenia, które są realizowane w szkołach, przedszkolach i innych placówkach publicznych i niepublicznych

BRAK REJONIZACJI!!! Przyjmujemy dzieci i młodzież z całej Polski.

GABINET PSYCHOLOGICZNY DR MARCIN MACIEJSKI
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH

Wystawiamy opinie w sprawie:
• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica;
• indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica;
• odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
• przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną;
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat;
• wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom;
• dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią);
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
• zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
• spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą;
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Do zadań Poradni należy w szczególności:
- diagnoza uczniów i przedszkolaków pod kątem przyczyn trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
- formułowanie zaleceń do pracy z uczniem dla nauczycieli, rodziców, opiekunów i wychowawców
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa dla uczniów i ich rodziców
-prowadzenie terapii EEG - biofeedback
-diagnoza i terapia logopedyczna
- wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- pomoc nauczycielom w pracy z uczniami mającymi trudności edukacyjne i psychologiczne z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej
- wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, w tym również na terenie szkoły, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka
- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działań służących integracji zespołu, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej
- prowadzenie psychoterapii oraz terapii rodzin
- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku 0-7 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością
- przeprowadzanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNA
„PROMYK”
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
GABINET PSYCHOLOGICZNY
ul. Kaliska 35a,
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: poradniapsychped@interia.pl,
www.promykpsycholog.pl

Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne - zdjęcie 1Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne - zdjęcie 2Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne - zdjęcie 3Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne - zdjęcie 4


Data dodania: 21/02/2014 13:58
 
Edytuj | Usuń | Zgłoś błąd
Ocena:
3,0  (głosów: 10)